top of page
analiza 1.jpg

ANALIZA DZIAŁKI BUDOWLANEJ jako kluczowy dokument w procesie podejmowania decyzji o zakupie  

Analizę potencjału działki budowlanej RWSL wykonuje dla inwestorów zamierzających kupić nieruchomość lub planujących rozbudowę.

Składa się ona z kilku elementów. 

Jako pierwsze zajmujemy się stanem aktualnym i istniejącą zabudową. Określamy podstawowe parametry jak powierzchnia działki, powierzchnia zabudowy, powierzchnia utwardzona i biologicznie czynna. To stanowi punkt wyjścia.

Kolejnym krokiem jest analiza zagrożeń, które nie zawsze są oczywiste na pierwszy rzut oka. Mogą to być drzewa, których wycięcie będzie problematyczne czy okna i otwory drzwiowe w budynkach sąsiadujących, które mimo, że wykonane w ścianach szczytowych nielegalnie mogą zagrozić lub podnieść koszt inwestycji. Badamy także aktualne plany inwestycyjne dla sąsiednich działek sprawdzając toczące się postępowania w Urzędach, które z punktu widzenia przyszłej inwestycji mogą ją ograniczać.

 

Kolejnym krokiem jest określenie optymalnych parametrów nowej zabudowy oraz jej kształtu, którą określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy oraz warunki techniczne. Dla każdego z koncepcyjnych wariantów architekci opracowują analizę wpływu na budynki sąsiednie oraz analizę przesłaniania i nasłonecznienia. Ostatnim krokiem analiza finansowa odpowiadająca na pytanie dotyczące szacunkowych kosztów.

Analizę kończą wnioski , które są mapą dla Inwestora.

W przypadku poniższej działki Inwestor podjął decyzję o nieprzystępowaniu do przetargu na jej zakupu.

bottom of page