top of page
Filharmonia-02.jpg

FILHARMONIA ŁÓZKA program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby dotacji

Filharmonia Łódzka zleciła RWSL do przygotowania program funkcjonalno-użytkowy. PFU stanowić miało bazę merytoryczną oraz finansową do ubiegania się o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Architekci RWSL skupili się na 3 zamierzeniach:

- ścieżce edukacyjnej, która prowadzi zwiedzających po piętrach wzdłuż ekspozycji oraz po pomieszczeniach, które pełnią funkcje pomocnicze w codziennej pracy Filharmonii;

- bawialnię kulturalna w której rodzice mogliby na czas koncertu pozostawiać swoje pociechy pod bacznym okiem opiekunów

- wielofunkcyjne foyer z rozbudową o funkcję gastronomiczną

Poza zaprojektowaniem i opisem zamierzeń w programie funkcjonalno-użytkowym RWSL przygotowało kosztorys kluczowy przy wniosku o dotację.

Pokłosiem PFU było otrzymanie przez Filharmonię Łódzką dofinansowania w kwocie 806303,00 pln dotacji z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

bottom of page